Acasa » Tehnologii » Amenajari exterioareSurse de alimentare cu apa potabila

Surse de alimentare cu apa potabila

 07 Aprilie 2021, 16:45  |   Florin Badea  |   Amenajari exterioare

Principalele surse de alimentare cu apa potabila sunt:

 • de suprafata: rauri, fluvii, lacuri, mari si oceane;
 • subterane: straturi acvifere si izvoare; apele subterane provin din infiltratia directa a precipitatiilor atmosferice, din infiltratia apelor de suprafata prin malurile permeabile ale raurilor si lacurilor si din condensarea vaporilor de apa in porii rocilor subterane. Apele subterane pot circula fie prin porii nisipurilor si pietrisurilor formand straturi acvifere continue, fie rin fisurile rocilor calcaroase formand straturi acvifere discontinue.
Surse de alimentare cu apa
Figura 1 - Profil hidrologic
1 - strat de apa cu nivel liber (freatic); 2 - strat de apa cu nivel ascendent; 3 - strat de apa arteziana; 4 - put in strat freatic; 5 - put in strat ascendent; 6 - put artezian; 7 - rau; 8 - strat permeabil; 9 - strat impermeabil; 10 - linia piezometrica

Apele provenite din aceste doua surse se deosebesc din punct de vedere atat cantitativ cat si calitativ. Astfel, cantitatea apelor subterane permite, adesea, utilizarea lor directa ca ape potabile sau industriale, pe cand apele de suprafata necesita o tratare prealabila datorita unui anumit grad de impuritate. Totodata insa, numarul surselor subterane este cu mult mai mic decat al celor de suprafata, de aceea, primele sunt utilizate, in principal, pentru alimentarea cu apa potabila, iar ultimele atat pentru alimentarea cu apa potabila, cat mai ales pentru alimentarea cu apa industriala.

Pentru alimentarea cu apa a centrelor locuibile sau industriale se efectueaza calcule tehnico-economice comparative pentru diferite surse posibile, avandu-se in vedere:

 • asigurarea cantitatilor de apa necesare, conform regimului de variatie al folosintelor;
 • asigurarea calitatii apei cu tratarile necesare;
 • eficienta eonomica maxima a instalatiilor, atat din punct de vedere al investitiei cat si al exploatarii;
 • satisfacerea cresterii ulterioare a cantitatilor si calitatilor de apa necesare;
 • asigurarea unei functionari continue, pantru a nu dauna proceselor tehnologice sau vietii si activitati oamenilor din centrele locuite si industriale.

Calculele tehnico-economice se completeaza cu studii de teren care se compun din: studii hidrologice, topometrice, meteorologice, geologice, geotehnice, studii asupra factorilor care pot influenta calitatea apei, studii asupra consumatorilor care ar putea utiliza aceeasi sursa de apa si altele.

Studiul surselor de apa de suprafata trebuie sa stabileasca urmatoarele date in veerea proiectarii si executarii captarilor:

 • conditiile fizico-geografice ale bazinului hidrografic in amonte si in zona amplasamentului captarii;
 • debitele si nivelurile minime si maxime de vara si de iarna corespunzatoare asigurarilor normate ale folosintelor de apa;
 • regimul aluviunilor, dinamica albiei, fenomenele de eroziune si depunere etc.;
 • calitatea apei la diferite niveluri ale apei (mici, mijlocii sau mari).

Studiul surselor de apa subterana trebuie sa stabileasca urmatoarele date:

 • debitul de apa subterana;
 • calitatea apei;
 • masurile pentru evitarea antrenari nisipului fin din strat si a colmatarii constructiilor de capete sau a coroziunii acestora.

Sursele de apa subterana sunt examinare cu ajutorul profilului hidrogeologic (figura 1) si se disting urmatoarele:

 • surse de apa subterana cu nivel liber, cand la executarea unui foraj apa ramane la nivelul la care a fost intalnita;
 • surse de apa subterana sub presiune, cand la executarea unui foraj apa se ridica la un nivel superior celui la care a fost intalnita. Stratul de apa subterana sub presiune se numeste artezian, daca apa din foraj se ridica, liber, la suprafata, si ascndent, cand nivelul apei in foraj ramane sub nivelul terenului.
Izvor ascendnt
Izvor ascendent
1 - strat acvifer; 2 - strat impermeabil; 3 - izvor ascendent

In alte conditii hidrogeologice, apa subterana poate iesi la suprafata terenului sub forma de izvoare, care sunt preaplinuri ale apelor freatice. Izvoarele pot fi:

 • ascendente (figura 2) cand presiunea apei subterane este mai mare decat presiunea la iesire, stratul acvifer fiind cuprins intre doua straturi impermeabile;
 • descendente (figura 3) cand stratul acvifer sustinut de un strat impermeabil iese la suprafata.
Izvor ascendnt
Izvor descendent
1 - strat de baza impermeabil; 2 - strat de apa subterana; 3 - izvor descendent

Sursele de apa sunt supuse unei protecti calitative si cantitative contra influentei factorilor exteriori, care ar putea produce infestarea (contaminarea) apei sau reducerea debitului acestora. Sunt instituite doua zone de protectie calitativa pentru sursele de alimentare cu apa si anume: zona de protectie cu regim sever imprejmuit, pe teritoriul careia sunt interzise: acecesul persoanelor care nu au nimic comun cu exploatarea alimentarii bcu apa, lucrarile agricole, acesul animalelor etc. si zona de restrictie care cuprinde teritoriul ce inconjoara zona de regim sever, delimitata astfel incat sa evite contaminarea bacteriana sau impurificarea chimica in urma folosirii terenului aferent. Protectia calitativa se completeaza cu protectia cantitativa, evitandu-se micsorarea debitului surselor prin captari suplimentare care nu au fost considerate initial in studiul surselor de alimentare cu apa a centrelor populate sau industriale.

Bibliografie
 1. Vintila S. si altii, "MANUALUL DE INSTALATII - Instalati sanitare", pag. 8, Editura Artecno, Bucuresti 2002.
Alte articole

  Drenaj fosa septica

Drenaj fosa septica. Executie

Sistemul de drenaj fosa septica este un […]

Mai mult…

  Humus

Ce este humusul din compozitia solului?

Humusul reprezinta principala sursa de […]

Mai mult…

  Fertilizarea solului

Fertilizarea solului pentru legume

Pentru a asigura fertilizarea solului […]

Mai mult…
Categorii
Comentati cu profilul de Facebook